Københavns Politi underrettede den 6. januar 2015 kl. 01.39 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en mand, der var blevet anholdt af politiet i forbindelse med et slagsmål, efterfølgende mistede bevidstheden. Politiet havde straks iværksat førstehjælp og tilkaldt en ambulance. Den pågældende mand er på nuværende tidspunkt indlagt på hospitalet, og mandens tilstand er endnu ikke afklaret.

Politiklagemyndigheden har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, idet myndigheden ud fra de foreliggende lægelige oplysninger konkret har vurderet, at der kan være tale om alvorlig tilskadekomst i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.