Politiklagemyndigheden blev den 26. december 2016 kl. 03.37
af Nordjyllands Politi orienteret om, at en polititjenestemand
havde afgivet skud i forbindelse med, at en eftersat personbil blev
bragt til standsning på landevejen udenfor Aars. Efter
skudafgivelsen kørte den eftersatte bil fra stedet, men blev kort
tid efter igen bragt til standsning, hvor det blev konstateret, at
en yngre, mandlig passager i …

Politiklagemyndigheden blev onsdag den 14. december 2016 ca. kl.
00.05 underrettet af Syd- og Sønderjyllands Politi om, at en ældre
mand havde fået hjertestop, mens han befandt sig på politigården i
Haderslev.
Manden blev indlagt på Odense Sygehus, hvor han lå i koma. Det
er oplyst, at manden den 17. december 2016 er afgået ved døden.
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 18. oktober 2016 orienteret om et alarmopkald, hvor en
borger den 26. september 2016 ringede 112 til alarmcentralen i
anledning af branden på Svinkløv Badehotel. Politiklagemyndigheden
besluttede af egen drift at iværksætte en undersøgelse efter
reglerne om behandling af adfærdsklagesager i retsplejelovens §
1019 b.
Af lydoptagelsen indeholdende alarmopkaldet fremgår det, at
alarmoperatøren gentagne gange afkrævede borgeren …

Politiklagemyndigheden blev onsdag den 14. december 2016 ca. kl.
00.05 underrettet af Syd- og Sønderjyllands Politi om, at en ældre
mand havde fået hjertestop, mens han befandt sig på politigården i
Haderslev. Manden, der var beruset, var taget med til politigården
af en politipatrulje, og umiddelbart efter ankomsten var han blevet
dårlig og havde fået hjertestop. Der blev ydet førstehjælp …

Politiklagemyndigheden blev den 15. december 2016 kl.
02.50 af Bornholms Politi
orienteret om, at en polititjenestemand havde skudt en midaldrende
mand i
forbindelse med nogle uroligheder i en lejlighed i Rønne.
Da politiet kom tilstede i lejligheden, havde manden efter det
oplyste kastet en kniv mod patruljen. Kniven havde ramt den ene af
de to polititjenestemænd i ryggen, og
den …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 25. november 2016 kl. 12.03 underrettet af Sydøstjyllands
Politi om, at en mand var ramt af et skud fra politiet på et
asylcenter i Jellinge.
Politiklagemyndigheden har fået oplyst, at manden, der er
asylansøger, truede med at gøre alvorlig skade på sig selv med en
kniv, hvilket politiet afgav et skud for at forhindre …

I september 2015 besluttede Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) at iværksætte en efterforskning i den
såkaldte Tibet-sag. Baggrunden for beslutningen om at iværksætte
efterforskning var, at politidirektøren i Københavns Politi,
Thorkild Fogde, havde indgivet en anmeldelse til
Politiklagemyndigheden. Anmeldelsen drejede sig om, hvorvidt
personale i Københavns Politi eventuelt har begået strafbart
forhold, herunder bl.a.
tjenestemisbrug eller -forsømmelse ved at afgive urigtige
oplysninger – bl.a. til …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
den 17. oktober 2016 sendt en redegørelse til Statsadvokaten i
København om efterforskningen i en sag, hvor myndigheden den 28.
juni 2016 sigtede to polititjenestemænd fra Sydsjællands- og
Lolland-Falsters Politi for at have begået vold mod en 16-årig
dreng i forbindelse med et færdselsuheld den 10. juni 2016 ved
Silvan, Østre Landevej 47 i Maribo. De …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 22. oktober 2016 kl. 21.21 underrettet af
Sydøstjyllands Politi om, at der kort forinden havde været en
episode ved krydset Nordre Ringvej/Vejlevej i Kolding, hvor en
kvinde var blevet ramt af et skud i benet.
Efter det oplyste havde kvinden under episoden truet de
tilstedeværende polititjenestemænd med en kniv, og det var i den
forbindelse, at hun …

Politiklagemyndigheden efterforsker en sag om tyveri af lamper
fra Politigården i København. Nogle af de forsvundne lamper er
lavet af arkitekt Aage Rafn til Politigården i København, og andre
stammer fra den bygning på Polititorvet 14 i København, hvor
Rigspolitiet i dag har kontorer. Politiklagemyndigheden har
kendskab til, at nogle af lamperne har været handlet eller forsøgt
handlet på auktion.

Det drejer …