Københavns Politi underrettede søndag den 15. februar 2015 kl.
05.10 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om, at der i nat havde været en skudveksling, hvor
polititjenestemænd fra Politiets Aktionsstyrke (AKS) skød en
person, der formentlig havde tilknytning til de tidligere
skudepisoder ved Krudttønden og den jødiske synagoge.

Personen havde afgivet flere skud
mod aktionsstyrken, der besvarede beskydningen og dræbte den
formodede gerningsmand.

Politiklagemyndigheden har på
baggrund …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) har tirsdag den 20. januar 2015 sigtet en
polititjenestemand fra Sjælland for stillingsmisbrug og
blufærdighedskrænkelse. Polititjenestemanden mistænkes for fra sin
tjenestemobiltelefon at have sendt flere sms-beskeder og billeder
af seksuel karakter til en kvinde, som polititjenestemanden havde
en tjenstlig relation til.

Polititjenestemanden er afhørt til sagen og nægter sig
skyldig.

Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil
sagen blive videresendt til Statsadvokaten …

Institut for Menneskerettigheder har i december 2014 udgivet en
rapport vedrørende brugen af peberspray i danske fængsler og
arresthuse. I rapporten behandles det bl.a. nærmere, hvordan
peberspray bliver anvendt i praksis, og om anvendelsen stemmer
overens med Danmarks internationale menneskeretlige
forpligtelser.

Rapporten afsluttes med en række anbefalinger, herunder at
adgangen til at anvende peberspray i Kriminalforsorgen bør være
mere begrænset og præcist reguleret.

Den …