Den 5. oktober 2015 anmeldte en person en polititjenestemand for
at have “plantet falske beviser” på en borger i forbindelse med, at
borgeren blev visiteret af polititjenestemanden.

Det fremgår af sagen, at TV3 i juli måned 2015 var på patrulje
med Bornholms Politi. En ikke identificeret borger har på
“Facebook” lagt et videoklip ud, hvoraf det ser ud som om …

Østjyllands Politi underrettede den 9. oktober 2015 ca. kl.
10.45 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om en episode, hvor en patruljevogn tidligere på dagen under
udrykning var involveret i et færdselsuheld, hvorunder der skete
sammenstød mellem patruljevognen og en privat personbil. Uheldet
skete i Aarhus centrum. I den private personbil befandt der sig en
kvinde og et barn. Kvinden er kommet alvorligt …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) blev den 7. oktober 2015 opmærksom på en
videooptagelse af en episode, hvor en polititjenestemand i
forbindelse med en politiforretning på Christiania anvendte sin
peberspray mod en anholdt person, som blev ført væk fra området af
flere polititjenestemænd. Efter det oplyste fandt episoden sted den
6. oktober 2015.

Politiklagemyndigheden efterforsker episoden som en
straffesag.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
den 28. september 2015 modtaget en anmeldelse fra politidirektøren
i Københavns Politi, og politidirektøren har på et møde den 30.
september 2015 præciseret anmeldelsen over for
Politiklagemyndigheden. Anmeldelsen drejer sig nærmere om, hvorvidt
personale i Københavns Politi eventuelt har begået strafbart
forhold, herunder bl.a.
tjenestemisbrug eller -forsømmelse ved at afgive urigtige
oplysninger – bl.a. til brug for justitsministerens …

I Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning
2014 orienterede myndigheden i artiklen “Høj hastighed med en
anholdt i bilen” om to færdselssager, der med
Procesbevillingsnævnets tilladelse var indbragt for
landsretten.
Den ene sag blev afgjort i marts 2015, hvor Vestre Landsret
stadfæstede byrettens dom, en bøde på 1.000 kr. til
polititjenestemanden. Landsretten lagde vægt på, at den urolige
anholdte var anbragt på bagsædet ved siden …

Højesteret har den 18. august 2015 afsagt kendelser i tre
straffesager, hvor flere anmeldte polititjenestemænd havde ønsket
beskikkelse af den samme forsvarsadvokat i de samme sager. Ved
kendelserne har Højesteret fastslået, at en advokat ikke kan blive
beskikket som forsvarer for en polititjenestemand, der er anmeldt i
en straffesag, som efterforskes af Politiklagemyndigheden, hvis den
pågældende advokat allerede er beskikket som …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
afsluttede i vinteren 2015 efterforskningen i en sag, hvor en
polititjenestemand var sigtet for at have misbrugt sin stilling til
at udnytte en prostitueret kvinde seksuelt. Polititjenestemanden
var endvidere sigtet for at have misbrugt sin stilling til at
skaffe sig ikke tjenstlig kontakt med kvinder, han havde truffet i
tjenesten, ligesom han var sigtet for at have …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
undersøger en sag, hvor Fyns Politi den 15. august 2015, klokken
16.00 underrettede Politiklagemyndigheden om, at en
polititjenestemand havde skudt en person i benet.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.
Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00
eller pr. e-mail: [email protected].
Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil
myndigheden udarbejde en juridisk …

Københavns Byret har idømt en pensioneret polititjenestemand
seks dagbøder a 550 kr. for brud på tavshedspligten ved i en bog
uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om en
drabsdømt mands private forhold, herunder flere oplysninger om den
drabsdømte mands følelsesmæssige reaktioner under afhøringer
foretaget af polititjenestemanden.
Statsadvokaten i København havde rejst tiltale i
overensstemmelse med Politiklagemyndighedens sigtelse, således at
sagen kunne afgøres ved …

Københavns Vestegns Politi underrettede den 1. december 2014 Den
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode, hvor en anholdt mand i forbindelse med en politiforretning
sprang ud fra sin lejlighed på 6. sal. Manden afgik ved døden.
Efter endt efterforskning fremsendte Politiklagemyndigheden en
redegørelse i sagen til statsadvokaten. Statsadvokaten har
besluttet at indstille efterforskningen, idet der ikke er
formodning for, at polititjenestemænd har …