Politiklagemyndigheden modtog den 24. december 2015 kl. 03:59 underretning fra Nordsjællands Politi om, at en person kl. 03:53 var afgået ved døden under ophold i detentionen på politistationen i Helsingør.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.