Nordsjællands Politi underrettede den 22. december 2015 kl. 12:35 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en mand kort forinden var død under transport i en patruljevogn. Umiddelbart forud for transporten i patruljevognen var manden kørt galt i sin bil. Ulykken skete i Helsinge.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.