Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har efterforsket en sag, hvor to polititjenestemænd i forbindelse med efterforskningen af en sag om narkotikakriminalitet i fællesskab udarbejdede en politirapport med urigtigt indhold. Polititjenestemændene erkendte, at rapportens indhold var urigtigt men hævdede, at det var nødvendigt at udforme rapporten som sket for at beskytte en kilde, hvis liv ville være i fare, hvis hans identitet blev afsløret, og at de således handlede med et anerkendelsesværdigt formål i et etisk dilemma uden alternativer.

Retten i Glostrup dømte imidlertid polititjenestemændene for stillingsmisbrug.

Retten lagde særligt vægt på, at det er helt afgørende for retssystemet, at man kan have tillid til de oplysninger, der fremgår af politirapporter. Urigtige oplysninger kan medføre, at en forbrydelse ikke opklares, at uskyldige udsættes for strafferetlig efterforskning, eller at der afsiges forkerte domme. Retten anførte endvidere, at bevidst usande oplysninger i en politirapport er en krænkelse af retssystemet og dermed samfundet, og i den konkretet sag tillige en krænkelse af de sigtedes ret.