På baggrund af medieomtale i april og maj 2015 navnlig i Metroxpress vedrørende gratis billetter og lignende til politidirektører besluttede Politiklagemyndigheden at iværksætte en undersøgelse efter retsplejelovens kapitel 93 c af, om der i forbindelse med modtagelse af billetter og lignende kunne være begået strafbart forhold.

Efter endt efterforskning sendte Politiklagemyndigheden en redegørelse i sagen til Statsadvokaten i Viborg. Statsadvokaten har den 27. oktober 2015 besluttet at indstille efterforskningen i sagen, idet der ikke er rimelig formodning for, at politidirektørerne har begået strafbart forhold.

Læs tidligere omtale af sagen her.