Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i en konkret sag udtalt kritik af en polititjenestemands adfærd, fordi polititjenestemanden brugte peberspray ind i en personbil, hvor der bl.a. befandt sig et lille barn på bagsædet.

Polititjenestemanden standsede en aften en personbil på motorvejen på grund af en færdselslovsovertrædelse. Efter at bilen var standset, rettede polititjenestemanden henvendelse til bilens fører med trukket peberspray. Da polititjenestemanden mente, at forsædepassageren ikke fulgte polititjenestemandens anvisninger om at være stille og forholde sig i ro, men løftede en arm og drejede i overkroppen, sprøjtede polititjenestemanden peberspray ind i bilen.

Politiklagemyndigheden fandt, at anvendelsen af peberspray i situationen, hvor der befandt sig flere personer i bilen, herunder et lille barn, var i strid med reglerne om politiets anvendelse af peberspray. Politiklagemyndigheden lagde i den forbindelse vægt på, at polititjenestemanden havde standset bilen på grund af en færdselsforseelse, og at anvendelsen af peberspray ikke var nødvendig for at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på polititjenestemanden som forklaret af denne.

Politiklagemyndigheden henviste desuden til retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen har bl.a. i en sag (Tali mod Estland – 13/2-2014) fundet at anvendelse af peberspray i en fængselscelle var uberettiget, fordi peberspray kan have alvorlige følger. Domstolen lagde i den forbindelse vægt på, at peberspray ifølge Den Europæiske Torturkomité ikke bør anvendes i lukkede rum.