Den 5. oktober 2015 anmeldte en person en polititjenestemand for at have “plantet falske beviser” på en borger i forbindelse med, at borgeren blev visiteret af polititjenestemanden.

Det fremgår af sagen, at TV3 i juli måned 2015 var på patrulje med Bornholms Politi. En ikke identificeret borger har på “Facebook” lagt et videoklip ud, hvoraf det ser ud som om, at en polititjenestemand i forbindelse med en visitation af en borger “plantede beviser” på ham i form af en klump hash.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af anmeldelsen fået sikret det omtalte videoklip samt den oprindelige optagelse.

Af den oprindelige optagelse fra TV3 fremgår det, at borgeren blev visiteret, og at polititjenestemanden i den forbindelse i borgerens lomme fandt en klump hash og 100 kr. Polititjenestemanden tog hashklumpen over i sin venstre hånd, mens han med sin højre hånd lagde de 100 kr. retur i borgerens lomme.

Ovenstående hændelsesforløb er på “Facebook” manipuleret således, at det i strid med sandheden ser ud som om, at polititjenestemanden “plantede” hashen på borgeren.

På baggrund af de ovenstående oplysninger om den oprindelige optagelse fra TV3 og oplysningerne om den manipulerede optagelse fra “Facebook”, har Politiklagemyndigheden besluttet at afvise at indlede efterforskning i sagen, da der efter myndighedens opfattelse, ikke er rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold.