Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 7. oktober 2015 opmærksom på en videooptagelse af en episode, hvor en polititjenestemand i forbindelse med en politiforretning på Christiania anvendte sin peberspray mod en anholdt person, som blev ført væk fra området af flere polititjenestemænd. Efter det oplyste fandt episoden sted den 6. oktober 2015.

Politiklagemyndigheden efterforsker episoden som en straffesag.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger, videooptagelser mv. til sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København. Det er herefter statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale.