I Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning 2014 orienterede myndigheden i artiklen “Høj hastighed med en anholdt i bilen” om to færdselssager, der med Procesbevillingsnævnets tilladelse var indbragt for landsretten.

Den ene sag blev afgjort i marts 2015, hvor Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom, en bøde på 1.000 kr. til polititjenestemanden. Landsretten lagde vægt på, at den urolige anholdte var anbragt på bagsædet ved siden af tiltaltes kollega og iført håndjern samt sikkerhedssele. Kollegaen forklarede endvidere i retten, at han mente, han godt kunne styre den anholdte samt, at andre anholdte ofte opførte sig på samme måde i patruljevognen.

Landsretten fandt herefter, at tiltalte ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for at skønne, at det på grund af anholdtes adfærd var nødvendigt at køre udrykningskørsel i forbindelse med transporten. Betingelserne for udrykningskørsel i udrykningsbekendtgørelsens § 1 var derfor ikke opfyldt.

Den anden sag er netop afgjort af Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens dom, her en bøde på 1.000 kr. til polititjenestemanden. Landsretten lagde ligeledes vægt på, at den anholdte var anbragt på bagsædet ved siden af tiltaltes kollega og iført håndjern. Den anholdte sad uroligt, men gjorde ikke udfald, og kollegaen følte ikke, at han ikke kunne styre den anholdte.

Landsretten fandt således, at tiltalte ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for at skønne udrykningskørsel nødvendig, hvorfor betingelserne i udrykningsbekendtgørelsens § 1 ikke var opfyldt.