Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) undersøger en sag, hvor Fyns Politi den 15. august 2015, klokken 16.00 underrettede Politiklagemyndigheden om, at en polititjenestemand havde skudt en person i benet.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg. Det er herefter Statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.