Københavns Byret har idømt en pensioneret polititjenestemand seks dagbøder a 550 kr. for brud på tavshedspligten ved i en bog uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger om en drabsdømt mands private forhold, herunder flere oplysninger om den drabsdømte mands følelsesmæssige reaktioner under afhøringer foretaget af polititjenestemanden.

Statsadvokaten i København havde rejst tiltale i overensstemmelse med Politiklagemyndighedens sigtelse, således at sagen kunne afgøres ved, at polititjenestemanden vedtog en bøde på 3.500 kr. Da polititjenestemanden nægtede at betale, blev sagen sendt i retten.