Københavns Vestegns Politi underrettede den 1. december 2014 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en anholdt mand i forbindelse med en politiforretning sprang ud fra sin lejlighed på 6. sal. Manden afgik ved døden. Efter endt efterforskning fremsendte Politiklagemyndigheden en redegørelse i sagen til statsadvokaten. Statsadvokaten har besluttet at indstille efterforskningen, idet der ikke er formodning for, at polititjenestemænd har begået strafbart forhold.

Læs tidligere omtale af sagen her.