På baggrund af den seneste tids medieomtale vedrørende gratis billetter o.l. til politidirektører, har Den Uafhængige Politiklagemyndighed besluttet at iværksætte en undersøgelse af, om der i den forbindelse kan være begået strafbart forhold. Det fremgår af medieomtalen, at Rigspolitiet har iværksat en undersøgelse af forholdene.

Politiklagemyndigheden har anmodet Rigspolitiet om at modtage det bilagsmateriale, der er indgået i Rigspolitiets undersøgelse.

Politiklagemyndigheden har ikke yderligere bemærkninger til sagen.