Østjyllands Politi underrettede den 27. april 2014 ca. kl. 21.40 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en knallert var forulykket i forbindelse med en eftersættelse. På knallerten sad der to personer. Den ene af personerne er indlagt på sygehuset med alvorlige skader.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag”, og Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt bl.a. foretaget undersøgelser på uheldsstedet.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg. Det er herefter statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.