Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har den 15. april 2015 sigtet en 44-årig polititjenestemand fra Sjælland for blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Polititjenestemanden er afhørt til sagen og nægter sig skyldig.

Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive videresendt til Statsadvokaten i København, der derefter træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale mod den pågældende polititjenestemand.

Politiklagemyndigheden har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer til sagen.