Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) afsluttede i vinteren 2015 efterforskningen i en sag, hvor en polititjenestemand er sigtet for at have misbrugt sin stilling til at udnytte en prostitueret kvinde seksuelt. Polititjenestemanden er endvidere sigtet for at have misbrugt sin stilling til at skaffe sig ikke tjenstlig kontakt med kvinder, han havde truffet i tjenesten, ligesom han er sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger om en nært forestående ransagning, samt for at have foretaget en række uberettigede opslag i politiets systemer.

Ved anklageskrift af 18. marts 2015 har Statsadvokaten i Viborg rejst tiltale imod den pågældende polititjenestemand.