Københavns Politi underrettede søndag den 15. februar 2015 kl. 05.10 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om, at der i nat havde været en skudveksling, hvor polititjenestemænd fra Politiets Aktionsstyrke (AKS) skød en person, der formentlig havde tilknytning til de tidligere skudepisoder ved Krudttønden og den jødiske synagoge.

Personen havde afgivet flere skud mod aktionsstyrken, der besvarede beskydningen og dræbte den formodede gerningsmand.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en undersøgelse af denne episode.

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag” efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, hvor Politiklagemyndigheden er forpligtet til at iværksætte efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben.

Politiklagemyndigheden er i gang med afhøringer og tekniske undersøgelser.

Politiklagemyndigheden efterforsker alene den del af det seneste døgns begivenhedsforløb, der vedrører aktionsstyrkens skudafgivelse.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.