Institut for Menneskerettigheder har i december 2014 udgivet en rapport vedrørende brugen af peberspray i danske fængsler og arresthuse. I rapporten behandles det bl.a. nærmere, hvordan peberspray bliver anvendt i praksis, og om anvendelsen stemmer overens med Danmarks internationale menneskeretlige forpligtelser.

Rapporten afsluttes med en række anbefalinger, herunder at adgangen til at anvende peberspray i Kriminalforsorgen bør være mere begrænset og præcist reguleret.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed var repræsenteret i en følgegruppe, som deltog i arbejdet i forbindelse med rapportens tilblivelse.

Rapporten kan læses her.