Politiklagemyndigheden modtog den
24. december 2015 kl. 03:59 underretning fra Nordsjællands Politi
om, at en person kl. 03:53 var afgået ved døden under ophold i
detentionen på politistationen i Helsingør.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil
myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til
Statsadvokaten i København.

Nordsjællands Politi underrettede
den 22. december 2015 kl. 12:35 Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en mand kort forinden
var død under transport i en patruljevogn. Umiddelbart forud for
transporten i patruljevognen var manden kørt galt i sin bil.
Ulykken skete i Helsinge.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
efterforsket en sag, hvor to polititjenestemænd i forbindelse med
efterforskningen af en sag om narkotikakriminalitet i fællesskab
udarbejdede en politirapport med urigtigt indhold.
Polititjenestemændene erkendte, at rapportens indhold var urigtigt
men hævdede, at det var nødvendigt at udforme rapporten som sket
for at beskytte en kilde, hvis liv ville være i fare, hvis hans
identitet blev afsløret …

Nordjyllands Politi underrettede den 20. november 2015 kl. 02.49
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode, hvor en bil med tre personer var forulykket i forbindelse
med en kortere eftersættelse i Haverslev. De tre personer blev
indlagt på sygehuset med forskellige skader.
Politiklagemyndigheden besluttede samme dag at iværksætte en
nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020
a, stk. 2 …

På baggrund af medieomtale i april og maj 2015 navnlig i
Metroxpress vedrørende gratis billetter og lignende til
politidirektører besluttede Politiklagemyndigheden at iværksætte en
undersøgelse efter retsplejelovens kapitel 93 c af, om der i
forbindelse med modtagelse af billetter og lignende kunne være
begået strafbart forhold.
Efter endt efterforskning sendte Politiklagemyndigheden en
redegørelse i sagen til Statsadvokaten i Viborg. Statsadvokaten har
den …

I forlængelse af tidligere pressemeddelelse kan Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oplyse, at de to
omkomne i forbindelse med eftersættelsen den 26. oktober 2015 i
Arden er identificeret som en mand på 38 år fra lokalområdet og en
mand på 21 år uden lokal tilknytning. De pårørende til de omkomne
er underrettet.
Læs også
Politiklagemyndigheden undersøger en sag, hvor en bil forulykkede
og …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
søger to efterforskere til myndighedens efterforskningsafdeling.
Der er tale om to nyoprettede stillinger.
Ansøgningsfristen udløber torsdag den 12. november 2015 kl.
12.00.
Du kan læse mere omkring stillingerne her.

Nordjyllands Politi underrettede den 26. oktober 2015 kl. 11.22
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode, hvor en politipatrulje kort forinden havde eftersat en
brugsstjålet bil. Under eftersættelsen forulykkede bilen, og to
personer omkom. Ulykken skete i Arden.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden. De to omkomne
personer er på nuværende tidspunkt ikke identificeret.

Politiklagemyndigheden kan …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i en konkret sag udtalt
kritik af en polititjenestemands adfærd, fordi polititjenestemanden
brugte peberspray ind i en personbil, hvor der bl.a. befandt sig et
lille barn på bagsædet.
Polititjenestemanden standsede en aften en personbil på
motorvejen på grund af en færdselslovsovertrædelse. Efter at bilen
var standset, rettede polititjenestemanden henvendelse til bilens
fører med trukket peberspray. Da polititjenestemanden mente …