Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er
blevet gjort opmærksom på en videooptagelse, som for tiden
rundsendes på Facebook. Videooptagelsen viser en politipatruljes
anholdelse af en person, som i forbindelse med anholdelsen
eksponeres med peberspray af den ene af de to polititjenestemænd,
der foretager anholdelsen.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af videooptagelsen
besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af episoden.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
anholdte tirsdag den 26. august 2014 en polititjenestemand fra
Sjælland, der blev sigtet for tyveri ved i to tilfælde i sommeren
2014 at have anvendt politiets benzinkort til at tanke benzin på
sin private bil.
I forbindelse med anholdelsen foretog Politiklagemyndigheden
ransagning hos polititjenestemanden, og der blev fundet genstande,
som nu skal undersøges nærmere.
Under Politiklagemyndighedens afhøring ønskede
polititjenestemanden ikke …

Vestre Landsret har den 25. juni 2014 afsagt kendelser i tre
straffesager, hvor flere anmeldte polititjenestemænd havde ønsket
beskikkelse af den samme forsvarsadvokat i den samme sag. Ved
kendelserne har landsretten fastslået, at en advokat ikke kan
blive beskikket som forsvarer for en polititjenestemand, der er
anmeldt i en straffesag, som efterforskes af
Politiklagemyndigheden, hvis den pågældende advokat allerede er
beskikket …

Politiklagemyndigheden modtog lørdag den 24. maj 2014 kl. 2105
underretning om, at en person var afgået ved døden under ophold i
detentionen på politistationen i Vejle. Politiklagemyndigheden
iværksatte efterforskning med det samme. Herunder blev der afholdt
ligsyn sammen med retsmediciner, foretaget tekniske undersøgelser
og afhøringer af de involverede polititjenestemænd m/k. Der blev
mandag den 26. maj 2014 foretaget obduktion af den …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 28. april 2014
foretaget anholdelse af en polititjenestemand, der er sigtet for
tre forhold af underslæb og stillingsmisbrug ved at have udstedt
tilkendegivelser/bøder om overtrædelse af færdselsloven til
udenlandske statsborgere, der betalte kontant. De modtagne
bødebeløb er ikke registreret i politiets systemer.
Den pågældende politiassistent nægter sig skyldig.
Sagen er blevet til på baggrund af en …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
den 14. april 2014 modtaget en klage vedrørende en episode den 10.
april 2014 på Blågårds Plads i København, hvor politiet anvendte
magt over for en person i en kørestol.

Episoden blev filmet, og optagelser af episoden har d.d. været
gengivet på diverse nyhedssider på internettet, hvilket har givet
anledning til debat i pressen om politiets …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i en konkret sag udtalt
alvorlig kritik af en polititjenestemands adfærd, bl.a. fordi
polititjenestemanden i forbindelse med en anholdelse anvendte
unødvendig magt over for en ung kvinde, som han smertepåvirkede ved
et kraftigt tryk bag øret (atemi-tryk), hvorved kvinden i en
periode blev delvis lam i ansigtet.
Politiklagemyndigheden fandt ikke, at brugen af atemi-tryk i
situationen levede op …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
foretog torsdag den 3. april 2014 anholdelse af en
polititjenestemand, der blev sigtet for overtrædelse af
straffelovens §§ 155 (tjenestemisbrug), 171 (dokumentfalsk) og 278
(underslæb) ved at have udstedt en bødetilkendegivelse til en
udenlandsk statsborger og have tilegnet sig bøden uden af afregne
beløbet efter reglerne, og ved på bødetilkendegivelsen at have
anvendt urigtigt navn og personalenummer.
Politiklagemyndigheden efterlyser …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
afsluttede i efteråret 2013 efterforskningen i sagen, hvor en
polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi var sigtet for
at have misbrugt sin stilling til at udnytte en prostitueret kvinde
seksuelt.

På baggrund af Politiklagemyndighedens efterforskning og
redegørelse, rejste Statsadvokaten i Viborg den 5. december 2013
tiltale mod den pågældende polititjenestemand.

Retten i Viborg har den 2. april 2014 afsagt …

Midt- og Vestsjællands Politi underrettede den 31. marts 2014
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode, hvor er person på et bosted ved Køge var blevet ramt af
politiets skud.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller
pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil
myndigheden udarbejde …