Fyns Politi underrettede den 27. november 2014 kl. 03.55 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en bil, som var eftersat af en patruljebil fra Fyns Politi, kørte galt ved Brenderup på Fyn. I bilen var der to personer, som begge var i kritisk tilstand efter ulykken.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag”, og Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt bl.a. foretaget undersøgelser på uheldsstedet.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med eventuelle vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg. Det er herefter Statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.