Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) afsluttede i efteråret 2013 efterforskningen i en sag, hvor en mandlig polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi blev sigtet for i perioden november 2011 til januar 2013 at have misbrugt sin stilling til at udnytte en prostitueret kvinde seksuelt.


Politiklagemyndigheden videresendte den 21. oktober 2013 sagen til Statsadvokaten i Viborg med en redegørelse om efterforskningens resultat.


I forlængelse af Politiklagemyndighedens efterforskning besluttede Statsadvokaten at rejse tiltale mod den pågældende polititjenestemand. I foråret 2014 blev polititjenestemanden ved Retten i Viborg idømt otte måneders ubetinget fængsel. Polititjenestemanden, der under sagen har nægtet sig skyldig, valgte herefter at anke byrettens dom til frifindelse.


Den 12. november 2014 besluttede Vestre Landsret, at polititjenestemanden skulle straffes med ubetinget fængsel i et år og tre måneder.