Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har den 3. oktober 2014 sigtet en polititjenestemand fra Sjælland for tyveri og tjenestemisbrug. Polititjenestemanden er mistænkt for om aftenen den 30. september 2014 i sin fritid og i civilt tøj at have indfundet sig i et supermarked, hvor han fyldte indkøbsvarer i en plasticpose, som han forlod supermarkedet med uden at betale. Polititjenestemanden blev efterfølgende standset af en butiksdetektiv, der påpegede forholdet over for ham. Polititjenestemanden legitimerede sig herefter som polititjenestemand over for butiksdetektiven.


Polititjenestemanden nægter sig skyldig i sigtelsen.


Når efterforskningen er færdig, vil sagen blive sendt til Statsadvokaten i København, der derefter træffer afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale i sagen.