Den 25. juni 2014 afsagde Vestre Landsret kendelser i tre straffesager, hvor flere anmeldte polititjenestemænd havde ønsket beskikkelse af den samme forsvarsadvokat i den samme sag. Ved kendelserne fastslog landsretten, at en advokat ikke kan blive beskikket som forsvarer for en polititjenestemand, der er anmeldt i en straffesag, som efterforskes af Politiklagemyndigheden, hvis den pågældende advokat allerede er beskikket som forsvarer for en anden polititjenestemand i den samme sag, og der er risiko for modsatrettede interesser mellem polititjenestemændene.

Procesbevillingsnævnet har den 8. september 2014 givet polititjenestemændene tilladelse til at kære landsrettens kendelser til Højesteret.

Læs også: Vestre Landsret fastslår, at polititjenestemænd ikke kunne vælge den samme forsvarsadvokat