Politiklagemyndigheden har fredag den 12. september 2014 kl. 11.26 – med bistand fra Rigspolitiets Rejsehold – anholdt og sigtet en polititjenestemand for tyveri af et kontant pengebeløb. Tyveriet fandt sted torsdag den 11. september 2014 i forbindelse med, at polititjenestemanden deltog i en politiforretning hos en dødfunden person. Pengene var anbragt i den døde mands pung. Politiklagemyndigheden fik kendskab til mistanken fredag morgen, og af hensyn til risikoen for bortskaffelse af bevis, anmodede Politiklagemyndigheden Rigspolitiet om uopsættelig bistand til anholdelse og ransagning hos den mistænkte. Politiklagemyndighedens efterforskere var fremme kort tid efter anholdelsen og overtog sagen. I forbindelse med anholdelsen blev polititjenestemanden fundet i besiddelse af et kontant pengebeløb svarende til det stjålne beløb. Polititjenestemanden blev efterfølgende løsladt.

Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive videresendt til Statsadvokaten i København med henblik på afgørelse af tiltalespørgsmålet.

Politiklagemyndighedens anmodning om Rigspolitiets bistand skete i medfør af retsplejelovens § 1020 c, stk.2.