Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) anholdte tirsdag den 26. august 2014 en polititjenestemand fra Sjælland, der blev sigtet for tyveri ved i to tilfælde i sommeren 2014 at have anvendt politiets benzinkort til at tanke benzin på sin private bil.

I forbindelse med anholdelsen foretog Politiklagemyndigheden ransagning hos polititjenestemanden, og der blev fundet genstande, som nu skal undersøges nærmere.

Under Politiklagemyndighedens afhøring ønskede polititjenestemanden ikke at forholde sig til sigtelsen for tyveri. Polititjenestemanden blev løsladt efter afhøringen.

Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive sendt til Statsadvokaten i København, som herefter skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale.