Politiklagemyndigheden modtog lørdag den 24. maj 2014 kl. 2105 underretning om, at en person var afgået ved døden under ophold i detentionen på politistationen i Vejle. Politiklagemyndigheden iværksatte efterforskning med det samme. Herunder blev der afholdt ligsyn sammen med retsmediciner, foretaget tekniske undersøgelser og afhøringer af de involverede polititjenestemænd m/k. Der blev mandag den 26. maj 2014 foretaget obduktion af den afdøde.

Personen blev søndag den 25. maj 2014 endeligt identificeret. Der er tale om en kvinde på 47 år. Kvinden var uden fast bopæl og ikke fra lokalområdet. De pårørende er underrettet.

Efterforskningen finder sted i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Når efterforskningen er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden fremsende redegørelse til Statsadvokaten i Viborg.