Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 28. april 2014 foretaget anholdelse af en polititjenestemand, der er sigtet for tre forhold af underslæb og stillingsmisbrug ved at have udstedt tilkendegivelser/bøder om overtrædelse af færdselsloven til udenlandske statsborgere, der betalte kontant. De modtagne bødebeløb er ikke registreret i politiets systemer.

Den pågældende politiassistent nægter sig skyldig.

Sagen er blevet til på baggrund af en direkte henvendelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed fra en udenlandsk statsborger efter omtale af en lignende sag tidligere på måneden, hvor Den Uafhængige Politiklagemyndighed anmodede udenlandske statsborgere, der havde fået en tilkendegivelse/bøde af politiet i Danmark og afregnet kontant, om at henvende sig.

Det førte til tre henvendelser, hvor en var ledsaget af en kopi af en udfyldt tilkendegivelse/bøde.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal derfor fortsat opfordre udenlandske statsborgere, der under ophold i Danmark har modtaget en tilkendegivelse/bøde og afregnet kontant til den polititjenestemand, der udstedte tilkendegivelsen/bøden, til at rette henvendelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

_______________________________________________________

The Independent Police Complaints Authority has on the 28th of April 2014 made an arrest of a police officer, who has been charged with three counts of embezzlement and abuse of position as a police officer, by issuing fines for violations of the Road Traffic Act to foreign citizens, who paid the fine in cash. The received fines have not been registered in the files of the police.

The police officer denies the charges.

The case came into existence when The Independent Police Complaints Authority received information from a foreign citizen following the mentioning of a similar case earlier this month, where the Independent Police Complaints Authority requested foreign citizens, who had received a fine from the police and paid in cash, to contact the Authority.

This led to three contacts with foreign citizens and one of them was accompanied with an original fine.

Therefore the Independent Police Complaints Authority still requests foreign citizens, who while being in Denmark have received a fine and paid it in cash to a police officer to contact The Independent Police Complaints Authority.