Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har den 14. april 2014 modtaget en klage vedrørende en episode den 10. april 2014 på Blågårds Plads i København, hvor politiet anvendte magt over for en person i en kørestol.

Episoden blev filmet, og optagelser af episoden har d.d. været gengivet på diverse nyhedssider på internettet, hvilket har givet anledning til debat i pressen om politiets magtanvendelse.

På den baggrund har Politiklagemyndigheden besluttet at indlede en nærmere undersøgelse af sagen, der behandles som en klage over politipersonales adfærd.