Københavns Vestegns Politi underrettede den 24. februar 2014 kl. 01.40 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en polititjenestemand under en anholdelse i Herlev havde skudt og ramt en mand i låret. Politiet anholdt efterfølgende manden, som er uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag”, og Politiklagemyndigheden er på nuværende tidspunkt i gang med at sikre tekniske spor og foretage afhøringer af de involverede polititjenestemænd.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København. Det er herefter Statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.