Københavns Politi underrettede den 13. februar 2014 kl. 21.58 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en politipatrulje kort forinden havde eftersat en personbil med 3 personer. Under eftersættelsen kørte personbilen galt og ramte flere parkerede biler.

Den ene af de tre personer i den forulykkede bil kom slemt til skade, mens de to øvrige efter det oplyste slap med mindre skader.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag”, og Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt bl.a. afhørt de involverede polititjenestemænd samt forsøgt at afhøre de personer, der var i den forulykkede bil. Herudover er der iværksat tekniske undersøgelser på uheldsstedet og af den forulykkede bil.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København. Det er herefter Statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.