Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi underrettede den 17. januar 2014 kl. 02.35 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en polititjenestemand havde afgivet skud og ramt en mand foran Old Irish Pub i Slagelse.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden

Sagen behandles som en såkaldt “udrykningssag”, og Politiklagemyndigheden er på nuværende tidspunkt i gang med at sikre tekniske spor og foretage vidneafhøringer.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00 eller pr. e-mail: [email protected].

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København. Det er herefter Statsadvokaten, der – på grundlag af Politiklagemyndighedens redegørelse – tager stilling til, om der eventuelt skal rejses tiltale mod nogle af de involverede polititjenestemænd.