Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) kan
nu oplyse, at den skuddræbte fra skudepisoden i Høng på
Vestsjælland den 21. december 2014 er identificeret som en mand på
23 år fra lokalområdet og at køretøjet, som han førte,
forinden var brugsstjålet fra et autoværksted i Slagelse.
Læs også
Politiklagemyndigheden undersøger sag, hvor politiet har afgivet
skud og ramt en person i brystet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters
Politi underrettede den 21. december 2014 kl. 04.42 Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor
politiet i forbindelse med en eftersættelse havde afgivet skud og
ramt en person i brystet. Episoden fandt sted i Høng på
Sjælland.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen
straks en nærmere undersøgelse af episoden.

Personen afgik efterfølgende kl. 05.21 ved døden.

Sagen behandles som en såkaldt …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
søger to efterforskere til myndighedens efterforskningsafdeling.
Der er tale om to nyoprettede stillinger.
Ansøgningsfristen udløber torsdag den 15. januar 2015 kl.
12.00.
Du kan læse mere omkring stillingerne her.

Københavns Vestegns Politi underrettede den 1. december 2014 kl.
11.00 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om en episode, hvor en anholdt mand i forbindelse med en
politiforretning sprang ud fra en lejlighed på 6. sal. Manden afgik
ved døden.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.
Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41 78 35 00
eller pr. e-mail …

Fyns Politi underrettede den 27.
november 2014 kl. 03.55 Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en bil, som var
eftersat af en patruljebil fra Fyns Politi, kørte galt ved
Brenderup på Fyn. I bilen var der to personer, som begge var i
kritisk tilstand efter ulykken.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden.

Sagen behandles …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
afsluttede i efteråret 2013 efterforskningen i en sag, hvor en
mandlig polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi blev
sigtet for i perioden november 2011 til januar 2013 at have
misbrugt sin stilling til at udnytte en prostitueret kvinde
seksuelt.

Politiklagemyndigheden videresendte den 21. oktober 2013 sagen til
Statsadvokaten i Viborg med en redegørelse om efterforskningens
resultat.

I forlængelse af Politiklagemyndighedens …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
ansat en ny kontorchef for myndighedens 2. kontor. Den nye
kontorchef, Charlotte Storgaard, kommer fra et job som advokat i
advokatfirmaet Lett, og hun har derudover en bred juridisk erfaring
fra tidligere ansættelser i bl.a. Justitsministeriet, Dansk
Industri og Aarhus Kommunes borgmesterafdeling.
Charlotte Storgaard tiltræder stillingen som kontorchef den 1.
december 2014.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har
den 3. oktober 2014 sigtet en polititjenestemand fra Sjælland for
tyveri og tjenestemisbrug. Polititjenestemanden er mistænkt for om
aftenen den 30. september 2014 i sin fritid og i civilt tøj at have
indfundet sig i et supermarked, hvor han fyldte indkøbsvarer i en
plasticpose, som han forlod supermarkedet med uden at betale.
Polititjenestemanden blev efterfølgende standset …

Den 25. juni 2014 afsagde Vestre Landsret kendelser i tre
straffesager, hvor flere anmeldte polititjenestemænd havde ønsket
beskikkelse af den samme forsvarsadvokat i den samme sag. Ved
kendelserne fastslog landsretten, at en advokat ikke kan blive
beskikket som forsvarer for en polititjenestemand, der er anmeldt i
en straffesag, som efterforskes af Politiklagemyndigheden, hvis den
pågældende advokat allerede er beskikket som forsvarer …

Politiklagemyndigheden har fredag den 12. september 2014 kl.
11.26 – med bistand fra Rigspolitiets Rejsehold – anholdt og sigtet
en polititjenestemand for tyveri af et kontant pengebeløb. Tyveriet
fandt sted torsdag den 11. september 2014 i forbindelse med, at
polititjenestemanden deltog i en politiforretning hos en dødfunden
person. Pengene var anbragt i den døde mands pung.
Politiklagemyndigheden fik kendskab til mistanken …