Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev søndag den 16. juni 2013 telefonisk orienteret af
Sydøstjyllands Politi om en episode, hvor politiet i forbindelse
med en anholdelse den 10. juni 2013 af en ung mand i Horsens, havde
anvendt magt.

En privatoptagelse af anholdelsen, som er blevet lagt på YouTube,
har givet anledning til debat på de sociale medier og i pressen om
politiets …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet undersøgelsen
af en episode den 8. januar 2013 på restaurant “Smokenhagen” i
København.
Politiklagemyndigheden har efter en samlet bedømmelse fundet, at
polititjenestemandens anvendelse af peberspray i forbindelse med
episoden er kritisabel.

Politiklagemyndighedens begrundelse er som følger:
“I overensstemmelse med optagelsen lægger
Politiklagemyndigheden til grund, at polititjenestemanden havde sin
peberspray i hånden, da han kravlede ind i restauranten gennem den
nederste …

Østjyllands Politi underrettede den 28. april 2013 kl. 21.30
telefonisk Den Uafhængige Politiklagemyndighed om, at en 68-årig
mand kort forinden havde begået selvmord.
Umiddelbart forud for selvmordet, havde den afdøde mand haft
kontakt til en polititjenestemand, der var ude at lede efter ham.
Polititjenestemanden havde forsøgt at kontakte manden, der sad i en
bil, men det lykkedes manden at køre fra …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger en sag fra
Odense, hvor en person, der var mistænkt for røveri, i forbindelse
med politiets anholdelse af ham den 15. april 2013 blev ramt i
benene af to skud afgivet af en polititjenestemand.
Politiklagemyndigheden behandler sagen som en “udrykningssag” og
foretog allerede samme dag afhøring af 2 vidner samt af
polititjenestemanden, der havde afgivet skud.
Når Politiklagemyndighedens …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 25. februar 2013 i
forbindelse med efterforskningen i en konkret sag sigtet en
polititjenestemand fra Midt- og Vestsjællands Politi for i
tjenesten at have krænket en ung kvindes blufærdighed. Ifølge
anmeldelsen fra den unge kvinde, der er først i 20’erne, fandt
episoden sted på politistationen, hvor polititjenestemanden under
et møde pludselig bl.a. forsøgte at kysse kvinden …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 27. februar 2013
anholdt og sigtet en polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands
Politi, der er mistænkt for at have misbrugt sin stilling til
gennem en årrække og i flere tilfælde at have presset en
prostitueret kvinde til at give ham seksuelle ydelser uden
betaling.
Politiklagemyndigheden har gennem nogen tid efterforsket sagen,
der altså den 27. februar …