Den Uafhængige Politiklagemyndighed har nu truffet afgørelse i klagesagen vedrørende en anholdelse den 10. juni 2013 i Horsens.

Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen kritiseret, at polititjenestemanden, der gennemførte anholdelsen, skubbede den anholdte hårdt op mod patruljevognen.

Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet på baggrund af en samlet vurdering af videooptagelsen fra episoden og omstændighederne forud for anholdelsen. Det er på den baggrund Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemanden, ved at skubbe den anholdte hårdt op mod patruljevognen, anvendte mere magt end nødvendigt. Politiklagemyndigheden har navnlig lagt vægt på, at patruljen på dette tidspunkt havde kontrol over den anholdte, der var lagt i håndjern og var forholdsvis rolig.

I formildende retning har Politiklagemyndigheden lagt vægt på det samlede hændelsesforløb, herunder at den anholdte gjorde modstand og havde en provokerende adfærd over for politiet.

Politiklagemyndigheden har ikke herudover fundet anledning til at udtale kritik af politiets adfærd i forbindelse med anholdelsen.