Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet efterforskningen i sagen, hvor en polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi er sigtet for tjenestemisbrug ved at have udnyttet sin stilling til at kræve gratis seksuelle ydelser af en prostitueret kvinde.

Politiklagemyndigheden har videresendt sagen til Statsadvokaten i Viborg med en redegørelse om efterforskningens resultat.

Det er herefter Statsadvokaten, der beslutter, om der er grundlag for at rejse tiltale mod polititjenestemanden.