Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog den 12. august 2013 en henvendelse fra 4 rumænske statsborgere, der anmeldte sig udsat for vold begået af politiet ved slag med stav og spark. Episoden skulle have fundet sted den 5. august 2013, ca. kl. 04.30, i et telt på Islands Brygge, som de rumænske statsborgere opholdt sig i efter aftale med teltholderen. Det blev oplyst, at anmelderne som følge af politiets overgreb fik skader på arme og ben. På baggrund af anmeldelsen, rettede Politiklagemyndigheden straks henvendelse til Københavns Politi med anmodning om tilsendelse af relevante oplysninger om hændelsen. Det førte den 2. september 2013 til identifikation af 2 polititjenestemænd, som formodes at have været til stede i forbindelse med episoden på Islands Brygge. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt foretaget afhøring af de 4 rumænske statsborgere. Der pågår desuden tekniske undersøgelser til brug for efterforskningen, og de 2 identificerede polititjenestemænd er indkaldt til afhøring i Politiklagemyndigheden.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med eventuelle vidner, der har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 41783500 eller [email protected].

Når Politiklagemyndighedens efterforskning er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.