Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet undersøgelsen af en episode den 8. januar 2013 på restaurant “Smokenhagen” i København.

Politiklagemyndigheden har efter en samlet bedømmelse fundet, at polititjenestemandens anvendelse af peberspray i forbindelse med episoden er kritisabel.


Politiklagemyndighedens begrundelse er som følger:

“I overensstemmelse med optagelsen lægger Politiklagemyndigheden til grund, at polititjenestemanden havde sin peberspray i hånden, da han kravlede ind i restauranten gennem den nederste rude i hoveddøren, og at polititjenestemanden straks, mens han rejste sig op, eksponerede A for peberspray.

Politiklagemyndigheden lægger efter optagelsen videre til grund, at A stod på samme sted ca. 15 sekunder op til, at han blev eksponeret for peberspray, og at A ikke gik frem mod polititjenestemanden.

Uanset at A nægtede at åbne døren til restauranten for den civile politipatrulje, finder Politiklagemyndigheden herefter – ud fra en samlet bedømmelse – polititjenestemandens anvendelse af peberspray for kritisabel.

Politiklagemyndigheden har navnlig lagt vægt på, at A på intet tidspunkt var truende over for politipatruljen, at der ikke var nogen ophidset stemning i situationen, og at der ikke var tegn på, at A havde til hensigt at angibe politipatruljen.

Politiklagemyndigheden har videre lagt vægt på, at den civile politipatrulje ikke anmodede A om at gå tilbage i lokalet, og at det ikke blev tilkendegivet A, selvom der var tid hertil, at man havde til hensigt at bruge peberspray.”

Politiklagemyndighedens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Politiklagemyndigheden har sendt en kopi af afgørelsen til Rigspolitiet med henblik på, at Rigspolitiet vurderer, om der eventuelt er grundlag for at placere et disciplinært ansvar i anledning af sagen.