Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger en sag fra Odense, hvor en person, der var mistænkt for røveri, i forbindelse med politiets anholdelse af ham den 15. april 2013 blev ramt i benene af to skud afgivet af en polititjenestemand.

Politiklagemyndigheden behandler sagen som en “udrykningssag” og foretog allerede samme dag afhøring af 2 vidner samt af polititjenestemanden, der havde afgivet skud.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelser er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg, der herefter tager stilling til, om skudafgivelsen var i overensstemmelse med reglerne om politiets anvendelse af skydevåben.