Sagen er derfor sendt til Statsadvokaten i København, der skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod den pågældende polititjenestemand.