Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 25. februar 2013 i forbindelse med efterforskningen i en konkret sag sigtet en polititjenestemand fra Midt- og Vestsjællands Politi for i tjenesten at have krænket en ung kvindes blufærdighed. Ifølge anmeldelsen fra den unge kvinde, der er først i 20’erne, fandt episoden sted på politistationen, hvor polititjenestemanden under et møde pludselig bl.a. forsøgte at kysse kvinden på munden, hvilket kvinden modsatte sig. Polititjenestemanden er endvidere sigtet for at have misbrugt sin stilling som polititjenestemand ved i flere tilfælde at have sendt SMS-beskeder samt ringet til kvinden, hvor han kommenterede private forhold, herunder af seksuel karakter.

Den sigtede polititjenestemand nægter sig skyldig.

Sagen efterforskes fortsat af Politiklagemyndigheden. Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive videresendt til Statsadvokaten for København, der derefter træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale mod den pågældende polititjenestemand.