Den Uafhængige Politiklagemyndighed har den 27. februar 2013 anholdt og sigtet en polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi, der er mistænkt for at have misbrugt sin stilling til gennem en årrække og i flere tilfælde at have presset en prostitueret kvinde til at give ham seksuelle ydelser uden betaling.

Politiklagemyndigheden har gennem nogen tid efterforsket sagen, der altså den 27. februar 2013 førte til anholdelse og sigtelse af den pågældende polititjenestemand. Politiklagemyndigheden indledte efterforskningen i begyndelsen af 2013, hvor myndigheden modtog oplysninger om, at en kvinde fra prostitutionsmiljøet muligt var blevet seksuelt udnyttet af en polititjenestemand. Politiklagemyndigheden rettede på den baggrund henvendelse til kvinden, der i den forbindelse afgav forklaring til myndigheden. Kvinden oplyste bl.a. til Politiklagemyndigheden, at polititjenestemanden i flere tilfælde havde henvendt sig på den klinik, hvor kvinden arbejdede som prostitueret, idet han forlangte at få gratis seksuelle ydelser under henvisning til, at han var politimand.

Den sigtede polititjenestemand nægter sig skyldig.

Sagen efterforskes fortsat af Politiklagemyndigheden. Når Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen, vil sagen blive videresendt til Statsadvokaten i Viborg, der derefter træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale mod den pågældende polititjenestemand.