Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har modtaget et stort antal klager i en sag, hvor politipersonale fra Københavns Politi den 8. januar 2013 tiltvang sig adgang til Coffeeshoppen “Smokenhagen” i Lavendelstræde i København, i hvilken forbindelse politiet anvendte peberspray mod nogle af de tilstedeværende.

På baggrund af klagerne har Politiklagemyndigheden indledt en nærmere undersøgelse af politipersonalets magtanvendelse i forbindelse med episoden, jf. retsplejelovens kapitel 93 b (adfærdsklager).