Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
afsluttede i efteråret 2013 efterforskningen i sagen, hvor en
polititjenestemand fra Midt- og Vestjyllands Politi er sigtet for
at have misbrugt sin stilling til at udnytte en prostitueret kvinde
seksuelt.
Politiklagemyndigheden videresendte den 21. oktober 2013 sagen
til Statsadvokaten i Viborg med en redegørelse om efterforskningens
resultat.
På baggrund af Politiklagemyndighedens efterforskning og
redegørelse, har Statsadvokaten i Viborg den 5 …

DR-dokumentar viste onsdag den 27. november 2013 programmet “Det
vidste du ikke om Danmark” om behandlingen af klager over politiet
i Danmark.
Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var programmet behæftet
med flere alvorlige faktuelle fejl og mangler. Programmet
kritiserede blandt andet den nuværende politiklageordning for ikke
at inddrage lægpersoner i arbejdet. Dette er ikke alene misvisende
men direkte forkert, idet Den Uafhængige Politiklagemyndigheds
øverste ledelse …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet
efterforskningen i sagen, hvor en polititjenestemand fra Midt- og
Vestjyllands Politi er sigtet for tjenestemisbrug ved at have
udnyttet sin stilling til at kræve gratis seksuelle ydelser af en
prostitueret kvinde.
Politiklagemyndigheden har videresendt sagen til Statsadvokaten
i Viborg med en redegørelse om efterforskningens resultat.
Det er herefter Statsadvokaten, der beslutter, om der er
grundlag for at rejse tiltale …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har nu truffet afgørelse i
klagesagen vedrørende en anholdelse den 10. juni 2013 i
Horsens.
Politiklagemyndigheden har ved afgørelsen kritiseret, at
polititjenestemanden, der gennemførte anholdelsen, skubbede den
anholdte hårdt op mod patruljevognen.
Politiklagemyndighedens afgørelse er truffet på baggrund af en
samlet vurdering af videooptagelsen fra episoden og
omstændighederne forud for anholdelsen. Det er på den baggrund
Politiklagemyndighedens opfattelse, at polititjenestemanden, ved …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har afsluttet
efterforskningen i sagen, hvor en person – flyttemanden – den 8.
december 2009 sammen med 4 andre uberettiget blev anholdt og
frihedsberøvet af Københavns Politi i forbindelse med COP15-mødet i
København.
Undersøgelsen, der tidligere har været foretaget af
Statsadvokaten for København og Bornholm, blev på anmodning af
Rigsadvokaten genoptaget af Politiklagemyndigheden 16. august
2012.
En advokat klagede den 25. januar …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog lørdag den 2.
november 2013, ca. kl. 04.30, telefonisk underretning fra
Københavns Politi om, at en personbil, der blev eftersat af en
politipatrulje, på H. C. Andersens Boulevard ved Tietgensgade i
København, havde påkørt en fodgænger, der som følge af påkørslen
afgik ved døden.  
Som følge af de alvorlige omstændigheder, iværksatte
Politiklagemyndigheden straks efterforskning i sagen.
Politiklagemyndigheden har …

Østjyllands Politi underrettede fredag den 1. november 2013, ca.
kl. 22.45, Politiklagemyndigheden om en episode, som havde fundet
sted samme aften i Aarhus, hvor en polititjenestemand havde affyret
skud og ramt en person i benet, som kom kørende mod
polititjenestemanden i et trehjulet køretøj. Personen blev
efterfølgende anholdt.
Politiklagemyndigheden behandler sagen som en “udrykningssag” og
har foreløbig foretaget afhøring af den pågældende
polititjenestemand …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog den 12. august 2013
en henvendelse fra 4 rumænske statsborgere, der anmeldte sig udsat
for vold begået af politiet ved slag med stav og spark. Episoden
skulle have fundet sted den 5. august 2013, ca. kl. 04.30, i et
telt på Islands Brygge, som de rumænske statsborgere opholdt sig i
efter aftale med teltholderen. Det blev …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog den 1. september kl.
02.49 telefonisk underretning fra Københavns Vestegns Politi om, at
en polititjenestemand den 31. august 2013 lidt før midnat på
Catherine Boothsvej 58 i Hvidovre havde affyret 3 skud med sin
tjenestepistol i forbindelse med en eftersættelse af en formodet
gerningsmænd til et indbrud i en nærliggende villa.
Polititjenestemandens tjenestehund blev ramt af ét …

Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog den 6. august kl. ca.
00.00 telefonisk underretning fra Midt- og Vestsjællands Politi om,
at en polititjenestemand den 5. august 2013 kl. 22.25 på
Holbækmotorvejen i Roskilde havde affyret et skud med sin
tjenestepistol i forbindelse med en eftersættelse af to formodede
gerningsmænd til et tyveri fra en genbrugsplads.
Politiklagemyndigheden har iværksat en efterforskning i sagen.
Myndighedens foreløbige …