Politiklagemyndigheden har nu afsluttet undersøgelsen i “Rødovre-sagen” og truffet afgørelse vedrørende de implicerede polititjenestemænds adfærd


Politiklagemyndigheden har afsluttet efterforskningen af en sag, hvor flere borgere natten mellem den 16. og 17. februar 2012 kontaktede vagtcentralen ved Københavns Vestegns Politi og oplyste, at der i området omkring lokalpolitistationen i Rødovre blev affyret kanonslag.

Københavns Vestegns Politi orienterede den 17. februar 2012 Politiklagemyndigheden om sagen, og den 20. februar 2012 besluttede Politiklagemyndigheden at sende flere efterforskere til Københavns Vestegns Politi for at undersøge sagen nærmere.

Politiklagemyndighedens efterforskning

Politiklagemyndighedens efterforskning har bl.a. vist, at specialpatruljen den pågældende aften afholdt en fest på lokalpolitistationen i Rødovre. Under festen blev der indtaget store mængder alkohol, og der blev affyret adskillige kanonslag, hvoraf flere blev smidt ud af vinduerne på lokalpolitistationen. Det affyrede fyrværkeri var så kraftigt, at flere bekymrede borgere kontaktede vagtcentralen på politistationen i Albertslund.

Det kan efter Politiklagemyndighedens vurdering lægges til grund, at dele af en ituslået stol under festen blev smidt ud af et vindue og ned på parkeringspladsen foran lokalpolitistationen, ligesom en rude på politistationen blev knust, og der skete skader på en civil personbil, der holdt på parkeringspladsen.

Det kan endvidere lægges til grund, at der under festen var underholdning i form af en stripper.

Resultatet af Politiklagemyndighedens efterforskning

Tre polititjenestemænd blev som resultat af Politiklagemyndighedens efterforskning sigtet for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen ved at have affyret kanonslag i forbindelse med festen.

Politiklagemyndighedens efterforskning afdækkede endvidere problemer med håndteringen af koster og hittegods, og i den forbindelse blev en polititjenestemand sigtet for overtrædelse af straffelovens § 156 – tjenesteforsømmelse – ved på uforsvarlig måde og i strid med forskrifterne på sit kontor at have opbevaret koster og hittegods, herunder våben, kanonslag og narkotika i et uaflåst skab og uden registrering.

En anden polititjenestemand blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 155, ved under festen at have ringet til vagtcentralen og afgivet urigtige oplysninger for at undgå, at det blev opdaget, at polititjenestemænd havde affyret kanonslag.

Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn har på baggrund af Politiklagemyndighedens efterforskning udstedt bødeforlæg i overensstemmelse med de ovenfor anførte sigtelser, og bødeforlæggene er efterfølgende blevet vedtaget.

Adfærdsmæssige forhold

Politiklagemyndigheden har udover efterforskningen af strafbare forhold endvidere vurderet de adfærdsmæssige forhold i forbindelse med festen.

I den anledning har Politiklagemyndigheden vurderet, at:

• 3 af polititjenestemændene optrådte særdeles kritisabelt
• 7 af polititjenestemændene optrådte meget kritisabelt
• 1 af polititjenestemændene optrådte kritisabelt

Politiklagemyndigheden har orienteret Rigspolitiet om afgørelserne med henblik på, at Rigspolitiet vurderer, om der eventuelt er grundlag for at placere et disciplinært ansvar i anledning af sagen.

Henvendelser fra pressen vedrørende sagen bedes rettet til direktør Kirsten Dyrman på telefonnummer 41 78 35 00.