En række medier har i denne uge omtalt en episode i København, hvor en læge af politiet skulle være blevet nægtet adgang til at hjælpe en tilsyneladende syg person. I omtalen hedder det bl.a., at politiet skulle have udtalt, at lægen, der har tyrkisk baggrund, lignede en, der var ude på ballade, og at han ville blive anholdt, hvis han ikke forlod stedet. Endvidere skulle en politimand angiveligt have sagt: “Jeg tror slet ikke på, at sådan én som dig er læge”.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af medieomtalen af episoden samt en henvendelse fra den pågældende læge besluttet at indlede en undersøgelse af sagen. Politiklagemyndigheden har som led i undersøgelsen indledningsvis kontaktet Københavns Politi og bedt om, at alt materiale, der vedrører episoden, herunder politirapporter mv., snarest sendes til myndigheden.

Politiklagemyndighedens undersøgelse har til formål at afklare, hvad der nærmere skete i forbindelse med episoden, og om politiet eventuelt har handlet kritisabelt.