Institut for Menneskerettigheder (IMR) og Den Uafhængige Politiklagemyndighed har indledt samarbejde for at styrke begge institutioners overvågning af menneskerettigheder

Nu indleder IMR og Politiklagemyndigheden et samarbejde for i fællesskab at sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes og borgere beskyttes mod unødig magtanvendelse, samt en fælles indsats for at bekæmpe diskrimination.

Det er en helt afgørende forudsætning for befolkningens tillid til det danske politi, at der står respekt om vores uafhængighed og grundigheden af vores arbejde, så vi styrer efterforskningen af vores sager helt fra starten. Det vil ofte være nødvendigt, at det lokale politi indledningsvis foretager helt uopsættelige efterforskningsskridt, men det sker efter drøftelse med mit personale og på Politiklagemyndighedens ansvar, forklarer Kirsten Dyrman, direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed og tilføjer:

– Politiklagemyndigheden har i forbindelse med den daglige sagsbehandling hele tiden øje for de hensyn, der blandt andet kommer til udtryk i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, om, at politiets anvendelse af magt ikke må gå ud over, hvad der i situationen er nødvendigt, og at borgere, der kommer i forbindelse med politiet, som udgangspunkt skal behandles ens, og at der ikke må finde diskrimination sted.

Dialog om beskyttelse af menneskerettighederne

Direktørerne for de to institutioner har aftalt at mødes løbende og udveksle erfaringer og synspunkter, således, at begge institutioner i samarbejde og fra hver deres ståsted bidrager til at sikre en dækkende beskyttelse af menneskerettighederne i Danmark.

– Det er meget vigtigt, at Politiklagemyndigheden er en åben og tilgængelig myndighed, således at borgerne og samfundet i det hele taget kan følge med i, hvordan klagesager mod politiet bliver behandlet. Institut for Menneskerettigheder skal som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution overvåge menneskerettighedssituationen i Danmark og rådgive offentlige myndigheder om gennemførelsen af menneskerettighederne. Det gælder også i forhold til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, forklarer direktør i IMR Jonas Christoffersen.

Klar til at rykke ud

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er klar til at rykke ud med kort varsel i tilfælde af alvorlige anklager mod politiet, eller hvis en borger kommer alvorligt til skade i politiets varetægt.

-Vi har en jurist og en efterforsker på vagt 24 timer i døgnet alle årets dage. Vi skal kunne rykke ud med meget kort varsel, og det har allerede flere gange været nødvendigt, forklarer Kirsten Dyrman og fortsætter:

– Vi har haft utrolig travlt med at få Politiklagemyndigheden op og stå, siger direktør Kirsten Dyrman. Jeg blev ansat den 1. november 2011 og havde hverken personale, kontorer eller noget andet, så vi har løbet stærkt for at komme i gang.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev etableret for at indføre en mere uafhængig kontrol med politiet til afløsning af de tidligere regler, hvor klagesager blev behandlet af anklagemyndigheden med de lokale politiklagenævn i en tilsynsførende rolle. Du kan læse mere om Den Uafhængige Politiklagemyndighed her på hjemmesiden.

Du kan læse mere om Institut for Menneskerettigheder her.